Middenkader neemt verantwoordelijkheid

Study Case 1: Middenkader neemt verantwoordelijkheid.

De uitdaging: Een grotere organisatie in de beveiliging wilde ondersteuning geven aan hun operationeel leidinggevenden. De uitdaging was dat de groep erg divers was qua samenstelling en ervaring. De organisatie had diverse reorganisaties achter de rug en wilde hun leidinggevenden en hun teams op een positieve manier ondersteunen echter met beperkte financiële middelen.

De oplossing: Qsteps trainingen verzorgde workshops van een dag waarbij aandacht werd besteed aan het waarom van leidinggeven, een intro in Situationeel Leiderschap, DISC, en het oefenen met gedrag en coaching. Elke workshop duurde ongeveer 1,5 uur. In de workshops werden de persoonlijke leerdoelen meegenomen en behandeld bij het onderdeel coaching. Alle deelnemers hebben aan hun manager een reflectieverslag gestuurd, waarin o.a. stond wat men vervolgens zelf zou oppakken en welke ondersteuning men behoefde. De managers waren uiteraard vooraf geïnformeerd, waardoor coaching vanuit de manager werd gestart.

Het effect was dat de organisatie merkte dat het middenkader informatie bij de manager ging halen en hierdoor beter het eigen team kon informeren over de organisatie ontwikkelingen. Daarnaast werden diverse "tips and
tools​" op het eigen team toegepast en stelden men zich coachable naar de eigen manager op.