FAQ

Krijg ik ervaren trainers?

Ik vind het lastig om met acteur te oefenen. Hoe gaan jullie daarmee om?

Ik merk vaak dat, als de deur dicht gaat, de mensen hetzelfde blijven doen als daarvoor.